Skrapbana GORM

Skrapbana mittkulvert GORM

Gödseltömning i mittplacerad kulvert. Mittkulvert= gödselränna på båda sidor.