TUNA MULTI-skåp

Processorstyrda AU-skåp för TUNA-spelet, TUNA-SINGEL, TUNA-KEDJAN och Hydraulik

Funktioner:

MULTI-skåpet innehåller följande funktioner:
 • Inställbar utgödslingstid
 • Inställbar paus mellan utgödslingstillfällen
 • Realtidsklocka
 • Elektronisk mätvändning
 • Linbroms. Bromsar lina som vill rusa av lintrumman då spelet stannar i ändläge
 • Vändningsvakt
 • Kortvändning
 • Ändlägesparkering/Parkeringsposition
 • Omtag i ände vid vändning
 • Stegningsposition
 • Linbrottsvakt/Motorskyddsvakt
 • Slagräknare
 • Larmutgång
 • Fjärrstyrning
 • Återstart efter strömavbrott i läge AUT
 • Linspänningslarm:(Endast TUNA-SINGEL-spelet)
 • Knapp för reversering:(Endast TUNA linspel. Bekvämt vid avlindning av trumma
 • En och samma knapp för val av menyer för inställning av driftparametrar
 • Display som vid drift visar aktuell status på processorns in- och utgångar och skulle utgödslingen stå stilla, visas i klartext om det beror på planerad paus eller vad som orsakat stoppet
Ingångar för följande tillval:
 • Termostatstyrning
 • TUNA-stopp
 • TUNA-vändning

Kontakta oss

Adress

TUNA Maskin

Tuna Brakärr

611 95

Sverige

E-post
Telefon