TUNA MULTI-skåp hydraulik
Funktioner:

 • MULTI-skåpet innehåller följande funktioner:
 • Ställbar fördröjning mellan tillslag och utgödslingsstart
 • Inställbar utgödslingstid för hydraulik
 • Inställbar paus mellan utgödslingstillfällen
 • Realtidsklocka för körning hela eller delar av dygnet
 • Individuell styrning av upp till två underskåp
 • Återstartar ej efter nödstopp
 • Återstartar efter strömavbrott i läge AUT (ej MAN)
 • Ingång för fjärrstyrning
 • Stoppar och larmar vid utlöst motorskydd
 • Stoppar och larmar vid för hög oljetemp/låg oljenivå
 • Larmutgång
 • En och samma knapp för val av menyer för inställning av driftparametrar
 • Display som hela tiden visar vad som sker
 • Ingång för termostatstyrning
Med givare för parkeringsläge får man även dessa funktioner:
 • Ändlägesparkering med parkering i valt ändläge
 • Vändningsvakt