Skrapbana 
SVEA

Skrapbana ändkulvert SVEA

Gödseltömning i rännänden. Konstruerad för grisgödsel under spalt.