TUNA-SINGEL spelet

Elektriskt linspel för öppna gödselgångar, under och ovanpå spalt. Enkel och funktionssäker med skräddarsydda skrapbanor, breda som smala, för nöt och svin.
För bra funktion, krävs att det är flytgödsel som transporteras.