TUNA-KEDJAN

Elektriskt kedjespel för utgödsling i öppna gödselgångar, i spaltrännor och på spalt.
Enkel och funktionssäker utgödsling med skräddarsydda skrapbanor, breda som smala.
För nöt, svin. Avsedd för flytgödsel. I regel drar 1 spel 2st skrapbanor vilka går i varsin, upp till 75m långa skrapgångar, vid längre rännor kopplas de ihop i tandem.
  • Högt stativ ger ett säkert skydd för både djur och mäniskor
  • Fri kulvert placering
  • Låg elförbrukning
  • Funktionssäkert, lättservat
  • Enkel gjutning, inga specialformar
  • Skrapbanor efter befintliga skrapgångar