TUNA-spelet

Elektriskt linspel för öppna gödselgångar, under och ovanpå spalt. Enkel och funktionssäker utgödsling med skräddarsydda skrapbanor breda som smala, för både nöt och svin, speciellt för klet- och flytgödsel.
Spelen placeras på stativ och kräver minimalt utrymme men ger maximalt skydd för djur, personal och spel.


Komplett program för linspelsutgödslingar. Våra elektriska linspel installeras efter dina önskemål.
Med TUNA-spelet får du en enkel, driftsäker och lättservad utgödsling